David Wurczel

Simonne Draper

Jiří Beránek

Original Music Compositions 17-Framling-ham-and-eggs.mp3 04-Studio-05.mp3 05-KJJ-03-again.mp3 Forest of Lanterns.mp3 Glory of Love.mp3 Tormenta.mp3 07 LA DANZA DEI RITMI.mp3 08 NOSTALGITANA.mp3 01 ESPANOLA.mp3 The Forest of  Lanterns The Glory of Love Tormenta Espanola La Danza dei Ritmi Nostalgitana Introduction to Prelude Quazi Introduction and Quazi Fantasia Framling Ham and Eggs

We cooperate with the creators of artwork. If you have a project you want to cooperate on, contact us and we will try to find a solution together.
We are musicians - active for many years in the music industry - who have a great deal of experience of creating many differing musical works. We compose music and record it into the final form in the most appropriate music format - and finally we give out a ready-made piece. However, it is possible to agree on the form each project will take as the work progresses.
Dovolte, abychom vám představili naši hudbu.
Spolupracujeme s tvůrci uměleckých děl.

Pokud máte umělecký projekt a potřebujete vytvořit k němu vhodnou hudbu, kontaktujte nás na a pokusíme se najít společné řešení.  Jsme hudebníci aktivní mnoho let v hudebním průmyslu, máme zkušenosti a znalosti z oblasti tvorby různorodých hudebních děl. Hudbu zkomponujeme a zrealizujeme do výsledné podoby hudebního formátu; napíšeme, zahrajeme a natočíme - odevzdáme. Lze se však domluvit i na realizaci jednotlivé fáze z tohoto procesu.