Poté působil jako pedagog klavírní hry, korepetice a hudební výchovy nejen u nás, ale později i v Anglii, kde stanul v pozici pedagogického asistenta hudebního ředitele soukromé střední školy. Jako hudební skladatel má již vytvořeno přes 40 děl různých druhů, žánrů a nástrojového obsazení, řada z nich již byla veřejně premiérována či existuje ve formě nahrávek. Velkého uznání se mu dostalo např. při veřejném provedení jeho klavírního tria Big Ben Fever v anglickém Framlingham College v r. 2010. V r. 2016/2017  pracoval jako učitel hudební výchovy na Gymnáziu pod Svatou Horou v Příbrami. Jako hráč na klavír (klávesové nástroje) doprovázel v poslední době sólovou zpěvačku, jakož i spolupracoval mj. s orchestrem Šarbilach. Věnoval se také sólové klavírní produkci v pražských hotelích a výuce v domácím prostředí.  Rovněž se každoročně účastní provedení symfonické premiéry Jaormíra Vogela v rámci festivalu MAŽIF. Předmětem jeho zájmu je také hudební i obecná publicistika. V l. 2010-14 přispíval též do časopisu His Voice, kam psal recenze CD současných autorů světové art music. Je umělcem a hudebním odborníkem všestranného zaměření – od tzv. vážné hudby přes jazz až po nejnovější hudebně-populární směry.


Jiří Beránek David Wurczel

Kombinuje ji však se svým vlastním přístupem a prvky temperamentních hudebních žánrů, jako je například flamenco. Cení si především spolupráce s prof. Štěpánem Rakem,se kterým příležitostně koncertuje u nás i v zahraničí. Jejich společné CD s názvemTichá noc bylo vydáno v roce 2011 pod vydavatelstvím Multisonic a.s., stejně jako jeho maxisingl, kde se David poprvé představil se svými autorskými skladbami.


Her first classical collection  - “Pieces for Guitar” was published by Editio Barenreiter

in 2001.

She received top awards for her work in Europe and America. Her song “Finesa ” won the classical category of The Hollywood Songwriting Contest in 2015.

The compositions “Dolorosa"and“Canzonetta dell´Acqua” were nominated for the best composition in The American Songwriting Awards in classical category (2015 and 2016),  and the composition “Canzonetta Espanola” was awarded a silver medal - outstanding achievement - in the prestigious Global Music Awards in 2018.

Her first album of original music called “Portraits in Guitar” was published by MSR Classics in America. Music from this album appeared on playlists of various broadcasters in many countries. (BBC Radio Kent, Classic FM Prague and others)

Simonne Draper has been a member of The Czech Composers Society since 2016.Simonne Draper

Některé její skladby uspěly v  mezinárodních skladatelských soutěžích v Evropě i Americe. Skladba Finesa, nahrána jako duet s Patrikem Henelem, zvítězila v mezinárodní soutěži The Hollywood Songwriting Contest (2015), v kategorii klasická hudba, skladby Dolorosa a Canzonetta dell´Acqua byly nominovány na vítěze v American Songwriting Awards (2015 a 2016), skladba Canzonetta Espanola získala stříbro v prestižní the Global Music Awards (2018). V roce 2019 jí vyšlo autorské album

s názvem “Portraits in Guitar” u vydavatelství MSR Classics (USA). Od roku 2018 byly její skladby několikrát interpretovány na festivalu českých skladatelů “Dny soudobé hudby” a pravidelně se objevují v programech vysílání mnoha rádií v ČR i zahraničí, jako např. Classic FM Praha, BBC Radio Kent a dalších.

Od roku 2016 je členkou Společnosti českých skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců v Praze.

In 2006 he received a masters degree at the Faculty of Education of  Charles University in Prague in the field of ESL and Music Education.  He worked as a teacher of piano and music in the Czech Republic, and later in England, where he held the position of assistant to the director of music at a private music school. He has created over 40 music compositions in different genres and instrumental settings, some of which have already been publicly performed or recorded. He was credited for a public performance of his piano trio Big Ben Fever at Framlingham College, UK, in 2010. In 2016/17 he worked as a music teacher in the grammar school of Příbram. As a piano (keyboard instruments) player, he has recently cooperated with a singer soloist, and with the Šarbilach orchestra. He also participates each year in the performance of a symphonic suite by Jaroslav Vogel during the MAŽIF festival. In addition, he is also interested in writing music reviews. He has, among others, contributed to the magazine HisVoice, where he wrote CD reviews of current composers. He is an artist and music expert of versatile orientation - from classical music and jazz to the styles of art and trends in popular music.

He does not call himself a classic guitarist, although he comes out of classical guitar.

But he combines this technique with its own approach and elements of lively music genres such as flamenco. He appreciates the cooperation with prof. Stepan Rak, with whom he occasionally performs concerts in The Czech Republic and abroad. Their joint CD, The Silent Night, was released in 2011 under the label Multisonic a.s. as well as its maxisingl, where David introduced himself with his own compositions.


www.msrcd.com/catalog/cd/MS1719