Article 02

Poté působil jako pedagog klavírní hry, korepetice a hudební výchovy nejen u nás, ale později i v Anglii, kde stanul v pozici pedagogického asistenta hudebního ředitele soukromé střední školy. Jako hudební skladatel má již vytvořeno přes 40 děl různých druhů, žánrů a nástrojového obsazení, řada z nich již byla veřejně premiérována či existuje ve formě nahrávek. Velkého uznání se mu dostalo např. při veřejném provedení jeho klavírního tria Big Ben Fever v anglickém Framlingham College v r. 2010. V r. 2016/2017  pracoval jako učitel hudební výchovy na Gymnáziu pod Svatou Horou v Příbrami. Jako hráč na klavír (klávesové nástroje) doprovázel v poslední době sólovou zpěvačku, jakož i spolupracoval mj. s orchestrem Šarbilach. Věnoval se také sólové klavírní produkci v pražských hotelích a výuce v domácím prostředí.  Rovněž se každoročně účastní provedení symfonické premiéry Jaormíra Vogela v rámci festivalu MAŽIF. Předmětem jeho zájmu je také hudební i obecná publicistika. V l. 2010-14 přispíval též do časopisu His Voice, kam psal recenze CD současných autorů světové art music. Je umělcem a hudebním odborníkem všestranného zaměření – od tzv. vážné hudby přes jazz až po nejnovější hudebně-populární směry.


Jiří Beránek David Wurczel

Kombinuje ji však se svým vlastním přístupem a prvky temperamentních hudebních žánrů, jako je například flamenco. Cení si především spolupráce s prof. Štěpánem Rakem,se kterým příležitostně koncertuje u nás i v zahraničí. Jejich společné CD s názvemTichá noc bylo vydáno v roce 2011 pod vydavatelstvím Multisonic a.s., stejně jako jeho maxisingl, kde se David poprvé představil se svými autorskými skladbami.


Recently, she received top awards in international songwriting contests. Her song “Finesa  ” won the classical category of The Hollywood Songwriting Contest (2015) and was awarded a bronze medal in The Global Music

Awards 2018 in the category composition/

composer.

The compositions “Dolorosa"and“Canzonetta dell´Acqua” were nominated for the best song in The American Songwriting Awards (classical category)  in 2015 and 2016,  and “Dolorosa" reached the finale of The UK Songwriting Contest in 2014.
Simonne Draper has been a member of The Czech Composers Society since 2016.Simonne Draper

Některé ze skladeb uspěly v elitních mezinárodních skladatelských soutěžích, jako např. skladba Finesa,(nahrána jako duet s Patrikem Henelem), která vyhrála mezinárodní soutěž konanou v USAThe Hollywood Songwriting Contest (2015) a v roce 2018 získala bronzovou medaili v soutěži Global Music Awards, a to v kategorii composition/composer.

Skladba Dolorosa postoupila do finále The United Kingdom Songwriting Contest (2014) a dále byla nominována na vítěze The American Songwriting Awards (2015), stejně jako skladba Canzonetta dell´Acqua (2016).


Od roku 2016 je členkou Společnosti českých skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců v Praze.

In 2006 he received a masters degree at the Faculty of Education of  Charles University in Prague in the field of ESL and Music Education.  He worked as a teacher of piano and music in the Czech Republic, and later in England, where he held the position of assistant to the director of music at a private music school. He has created over 40 music compositions in different genres and instrumental settings, some of which have already been publicly performed or recorded. He was credited for a public performance of his piano trio Big Ben Fever at Framlingham College, UK, in 2010. In 2016/17 he worked as a music teacher in the grammar school of Příbram. As a piano (keyboard instruments) player, he has recently cooperated with a singer soloist, and with the Šarbilach orchestra. He also participates each year in the performance of a symphonic suite by Jaroslav Vogel during the MAŽIF festival. In addition, he is also interested in writing music reviews. He has, among others, contributed to the magazine HisVoice, where he wrote CD reviews of current composers. He is an artist and music expert of versatile orientation - from classical music and jazz to the styles of art and trends in popular music.

He does not call himself a classic guitarist, although he comes out of classical guitar.

But he combines this technique with its own approach and elements of lively music genres such as flamenco. He appreciates the cooperation with prof. Stepan Rak, with whom he occasionally performs concerts in The Czech Republic and abroad. Their joint CD, The Silent Night, was released in 2011 under the label Multisonic a.s. as well as its maxisingl, where David introduced himself with his own compositions.