V klavírní hře se

zdokonaloval v Hudební škole hl. města Prahy u prof. Martina Ballýho. Po maturitě na gymnáziu (1993) a ročním studijním pobytu v USA se věnoval studiu skladby na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze u prof. Stanislava Jelínka (absolvoval 2002) a studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oborech anglický jazyk a hudební výchova (promován magistrem 2006).

Je kytarista a autor

Jiří Beránek

Simonne Draper

David Wurczel

Simonne Draper studied classical guitar at the Jaroslav Jezek´s Conservatoire in Prague under the tutelage of the guitar composer Milan Tesař. She obtained a degree in law at Charles University in Prague but devotes herself to music. She joins the group of musicians, who, besides being active as performers, also compose for the instrument they play.


mnoha instrumentálních skladeb. Svým autorským stylem inovuje umění hry na kytaru. Technika rotando, jíž vyvinul z kombinace rasqueada a tremola se pomalu

stává fenoménem v kytarovém světě. Sám se nenazývá klasickým kytaristou, ačkoliv svým způsobem z klasické kytary vychází.


více více more Prague Composers

Konzervatoři Jaroslava Ježka ve třídě prof. MilanaTesaře. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze, avšak věnuje se hudbě a patří mezi hudebníky, kteří  komponují především pro svůj hudební nástroj. Prvním jejím dílem, které vydalo v notové podobě nakladatelství Barenreiter v roce 2001, je soubor čtyř kompozic s názvem “Skladby pro kytaru”.

Studovala kytaru na

více

Jiří Beránek attended piano lessons at The Music school of Prague in the class of professor Martin Ballý. After his grammar school graduation (1993) and a year of studies in the USA, he studied composition at the Conservatoire of Jaroslav Ježek in Prague in the class of professor Stanislav Jelínek where he graduated in 2002.       

David Wurczel  is a guitarist and author of many instrumental compositions. In his style, he brings innovation to the art of guitar play. Rotando's technique, which he developed from a combination of rasqueado and  tremollo accompaniment, is slowly becoming a phenomenon in the guitar world.

more more Article 01